කර්මාන්ත පුවත්

  • දිවා ආහාර පෙට්ටියේ ද්රව්ය

    දැන් වෙළඳපොලේ, දිවා ආහාර පෙට්ටි ප්රධාන වශයෙන් ප්ලාස්ටික්, වීදුරු, සෙරමික්, ලී, මල නොබැඳෙන වානේ, ඇලුමිනියම් සහ අනෙකුත් ද්රව්ය වේ.එබැවින්, දිවා ආහාර පෙට්ටි මිලදී ගැනීමේදී, ද්රව්යමය ගැටලුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.ප්ලාස්ටික් දිවා ආහාර පෙට්ටිය සැකසීමට සහ හැඩගැසීමට පහසු කිරීම සඳහා ...
    තවත් කියවන්න